3 / 10
Wokół bazyliki znajdują się symetrycznie skomponowane ogrody w stylu francuskim, inspirowane ogrodami wersalskimi, do których prowadzą prostopadłe aleje.
+

© Alain Pinoges I Ciric