9 / 10
Bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju to dla katolików główny cel pielgrzymek. W dniach 21 i 22 maja 2016 roku w narodowej pielgrzymce do bazyliki w ramach Jubileuszu Miłosierdzia uczestniczyło 200 000 osób.
+

© AFP PHOTO I SIA-KAMBOU