12 / 12
Wiersz zamieszczony na jednej z kolumn ma przypominać odwiedzającym o konieczności zatrzymania i podjęcia refleksji o konsekwencjach naszych czynów.
+

© Paolo Querci|Wikimedia|CC BY-SA 3.0