3 / 12
Celem było przypomnienie odwiedzającym o transcendencji i kruchości ludzkiego życia.
+

© CC BY-SA 4.0