7 / 12
Kości mają przypominać zwiedzającym o nieuchronności śmierci.
+

© CC, ManuelAlendeMaceira