8 / 12
Jedna ze ścian kaplicy pokryta kośćmi.
+

© Alonso de Mendoza|Wikipedia|CC BY-SA 4.0