1 / 8
Amber Knorr na tle swoich murali przedstawiających Jana Pawła II i Matkę Teresę z Kalkuty
Amber wykonuje sztukę sakralną. Inspirację stanowią dla niej studia teologiczne i katechetyczne. Bliskie jest jej ujęcie proponowane przez Jana Pawła II w adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” – sztuka ma nie tylko zbliżać wiernych do Chrystusa, ale umożliwiać stworzenie z Nim pewnej komunię, rodzaju intymności.
+

© Courtesy of Amber Knorr