2 / 8
Portret Jana Pawła II w wykonaniu Amber Knorr
Malarka chce poprzez piękno zbliżać ludzi do Chrystusa i pomagać im w głębszej modlitwie.
+

© Courtesy of Amber Knorr