3 / 8
Portret Jezusa jako dziecka namalowany przez Amber Knorr
Artystka tworzy przede wszystkim malowidła ścienne w sanktuariach, a także obrazy do ołtarzy bocznych czy innych przestrzeni w kościołach. Nie oznacza to jednak, że zajmuje się wyłącznie tematyką religijną.
+

© Courtesy of Amber Knorr