4 / 8
Portret Dzieciątka Jezus
„Mam nadzieję, że moje dzieła odzwierciedlają Tego, który jest źródłem wszelkiego piękna i ukierunkują widza na Boga” – mówi Knorr.
+

© Courtesy of Amber Knorr