6 / 8
Drzwi do tabernakulum z malunkami Amber Knorr
Kaplica Porcjunkula (Uniwersytet Franciszkański).
+

© Courtesy of Amber Knorr