7 / 8
Wewnętrzna strona drzwi do tabernakulum

© Courtesy of Amber Knorr