3 / 11
Niepokalana z Lourdes
Que soy era Immacolata Councepciou – „Ja jestem Nie­pokalane Poczęcie”. Dopiero kiedy Bernadetta Soubirous po raz czwarty zapytała Ją, kim jest, owa biała postać przypominająca petito damiselo (małą panienkę) zdecydowała się ujawnić. Było to 25 marca 1858 roku. Już od prawie półtora miesiąca czternastoletnia dziewczyna mogła rozmawiać z rówieśniczką ukazującą się jej w grocie na peryferiach Lourdes, około czterotysięcznego miasteczka na południu Francji.
+

© BRUNNER Emmanuel, Manu 25/Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0