4 / 11
Tajemnice fatimskie
5 maja 1917 roku papież Benedykt XV zarządził, aby do Litanii loretańskiej dołączyć wezwanie „Królowo Pokoju – módl się za nami”. Skierował przy tym konkretny apel: „Niech się zatem wznosi do Maryi, Matki Miłosierdzia i przez łaskę wszechmogącej, z każdego zakątka ziemi (…) pobożne i oddane wezwanie i niech zanosi do Niej strwożony krzyk ma­tek i żon, jęk niewinnych dzieci, szept wszystkich szczęśliwie urodzonych serc: niech poruszy Jej czułą i dobrotliwą troskę, ażeby wyprosiła dla zagubionego świata upragniony pokój”. Zaledwie po tygodniu nadeszła jasna odpowiedź Maryi – objawienie w Fatimie, gdzie zapowiedziała koniec pierwszej wojny światowej.
+

© DW Rafael (z plakatu filmu "Fatima. Ostatnia tajemnica")