8 / 11
Pani Wszystkich Narodów z Amsterdamu: Morze Światła
16 listopada 1950 roku widząca Ida Peerdeman nareszcie poznała tytuł Matki Bożej, która już od ponad pięciu lat objawiała jej się w Amsterdamie: Pani Wszystkich Narodów. Niemal podczas analogicznego rozwo­ju wypadków około sto lat wcześniej w Lourdes Maryja czekała na ogłoszenie dogmatu swego wniebowzięcia. Odbyło się to podczas uroczystej celebracji pod przewodnictwem Piusa XII w bazylice Świętego Piotra 1 listopada 1950 roku. Powód tego podała trochę później, 5 października 1952 roku.
+

© Mariusz Musiał/Wikimedia Commons