9 / 11
„Matka Słowa” – Kibeho
„Dziewica Maryja objawiła się pod imieniem Nyina wa Jambo, czyli «Matka Słowa», co jest synonimem Umubyeyl W’iamna, czyli «Matka Boża»”. W dekrecie podpisanym przez biskupa Augustina Misago, który jako pierwszy oficjalnie uznał objawienie na afrykańskiej zie­mi, wybija się potwierdzenie tytułu, jakim Maryja chciała być czczona w parafii w Kibeho, niewielkim mieście położonym w południowo-zachodniej Rwandzie, około dwudziestu kilometrów od granicy z Burundi, gdzie 28 listopada 1981 roku szesnastoletnia Alfonsyna Mumureke niespodziewanie usłyszała wołający ją kobiecy głos: „Córko moja!”.
+

© Kibeho Sanctuary