3 / 8
Żołnierz odpoczywa na froncie, Ukraina, fot. Dmitri Beliakov/Polaris
+