10 / 12
Rita
Bardzo podobna sytuacja jest z imieniem Rita. Powstało ono jako zdrobnienie od włoskiej Margherity, czyli Małgorzaty, i upowszechniło się stosunkowo niedawno, dlatego jego forma nie ewoluowała w innych językach. Tylko w krajach słowiańskich funkcjonuje równolegle starsza, choć znacznie rzadsza forma tego imienia: Ryta.
+

© Shutterstock