2 / 9
Pomnik Krystyny Szwedzkiej

© Jean-Pol GRANDMONT-(CC BY-SA 3.0)