8 / 9
Pogrzeb Marii Klementyny Sobieskiej

© Public domain