5 / 11
Czego nie możesz jeść?
Koncentracja jedynie na zakazach działa pesymistycznie. Bycie na diecie nie zawsze oznacza rezygnację z ulubionych pokarmów, ale niekiedy tylko ich ograniczenie.
+

© pixabay