10 / 12
Cerkiew greckokatolicka pw. świętych Olgi i Elżbiety

© fot. Małgorzata Cichoń