6 / 12
Instalacja baneru na fasadzie Domu Miłosierdzia w Koszalinie

© fot. Dom Miłosierdzia