8 / 12
Kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego na osiedlu w Limie (Peru)

© fot. Małgorzata Cichoń