1 / 5
Samorództwo
Przez wiele wieków rozpowszechnione było przekonanie, że prymitywne organizmy mogą powstawać z materii nieożywionej. Źródłem tego nieporozumienia był Arystoteles, wybitny filozof i jeden z pionierów biologii. Twierdził on, że myszy powstają z siana, muchy z gnijącego mięsa itp. Dopiero czasy nowożytne i wynalezienie mikroskopów pozwoliło obalić tą dziwną z dzisiejszego punktu widzenia teorię. Co jednak ciekawe, nawet w XX wieku samorództwo miało swoich zwolenników – słynny (anty)naukowiec stalinowski Trofim Łysenko twierdził na przykład, że odcięty staw prędzej czy później wytworzy własne ryby i żaby...
+