2 / 5
Teoria statycznego kosmosu
Jeszcze sto lat temu naukowcy byli powszechnie przekonani o tym, że Wszechświat istnieje od zawsze, ma też stałe rozmiary. Model taki zaproponował nie kto inny, jak sam Albert Einstein w 1917 roku, choć już kilkanaście lat później został on skutecznie podważony, zaobserwowano bowiem, że niektóre obiekty oddalają się od siebie. Dziś wiemy, że Wszechświat ciągle się rozszerza, co również warunkuje jego początek, który miał miejsce około 13,8 miliarda lat temu.
+