3 / 5
Teoria elementów
Według dawnych poglądów wszystko co istnieje miało składać się z różnych form jakiegoś jednego lub kilku pierwiastków oraz ich mieszanin. W różnych kulturach tych podstawowych żywiołów było cztery lub pięć. Arystoteles poza ziemią, wodą, ogniem i powietrzem uznał istnienie piątego pierwiastka (łac. quinta essentia, stąd kwintesencja) czyli eteru, z którego składać się miały ciała niebieskie. Na teorii tej bazowały zresztą wszystkie pomysły na stworzenie kamienia filozoficznego, czyli substancji która zmieni ołów w złoto (bo i ołów i złoto miały być mieszaniną tych samych elementów, tylko w różnych proporcjach). Teoria ta całkowicie upadła na przełomie XVIII i XIX wieku kiedy zaczęto wprowadzać nowożytne systematyzacje pierwiastków (najsłynniejsza jest oczywiście Tablica Mendelejewa). Aha, gwoli ścisłości: dzisiejsza nauka oferuje możliwość zamiany ołowiu w złoto, choć nie ma to nic wspólnego z mieszaniem żywiołów i jest procesem bardzo nieopłacanym.
+