3 / 6
Reżyser Dallas Jenkins podczas pracy na planie „The Chosen”

© Courtesy of 'The Chosen'