10 / 12
Kielich gotycko-renesansowy z godłem bractwa kopaczy

© fot. D. Kołakowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka