11 / 12
Zabytkowe księgi liturgiczne

© fot. D. Kołakowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka