2 / 12
Szaty liturgiczne z kościoła św. Klemensa

© fot. D. Kołakowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka