5 / 12
Mszały w oprawach z elementami barowych okuć

© fot. D. Kołakowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka