6 / 12
Ornat barokowy, XVII w.

© fot. A. Kołakowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka