8 / 12
Krzyż relikwiarzowy bractwa tragarzy wielkickich

© fot. D. Kołakowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka