9 / 12
Kielich późnogotycki z winnym gronem i ptakami

© fot. D. Kołakowski, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka