10 / 14

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Centralnego