11 / 12
Chrzcielnica w kościele parafialnym, przy której została ochrzczona Helenka Kowalska

© Archiwum Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia