12 / 12
Akt chrztu Helenki Kowalskiej

© Archiwum Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia