6 / 12
Studnia przy domu Kowalskich w Głogowcu

© Archiwum Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia