8 / 12
Święta Faustyna Kowalska z rodziną na wspólnym zdjęciu

© Archiwum Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia