5 / 12
Cmentarz muzułmański, 2 poł. XVII Kruszyniany
+

© Fotonews/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl