5 / 6
Wnętrze bazyliki Świętego Krzyża z Jerozolimy w Rzymie
Wzniesiona w IV wieku była regularnie przebudowywana przez stulecia.
+

© Courtesy of the Basilica of The Holy Cross in Jerusalem