1 / 10
Krzysztof
To popularne imię pochodzi z greki i oznacza: niosący Chrystusa. We wczesnych czasach chrześcijaństwa kojarzono je z człowiekiem nawróconym, gorliwie wyznającym Jezusa.
+

© Unsplash | CC0