1 / 8
Maria. Matkę Bożą nazywamy współodkupicielką, bo w wyjątkowy sposób współpracowała z Jezusem w dziele odkupienia ludzkości. Jest najdoskonalszym tworem Boga. Została poczęta bez grzechu pierworodnego i przez całe życie nie popełniła ani jednego występku. Według tradycji Maryja była jedyną córką niemłodych rodziców – Anny i Joachima. Z Ewangelii wiemy, że kiedy była młodą dziewczyną, poślubioną cieśli Józefowi, objawił się jej archanioł Gabriel i zapytał, czy zechce być matką Syna Bożego. Urodziła Syna, a jednak pozostała dziewicą. Kiedy 30-letni Jezus rozpoczął publiczną działalność, prawdopodobnie była już wdową. Na krzyżu Jezus oddał ją Janowi za matkę, czyniąc z niej także matkę całej ludzkości. Maria to od kilkunastu lat jedno z najczęściej nadawanych imion żeńskich w Polsce.
+

© Unsplash | CC0