3 / 8
Jan. Ostatnia z trzech postaci, które w niezliczonych artystycznych przedstawieniach śmierci Jezusa jest nazywana „grupą ukrzyżowania”. Jan, brat Jakuba i syn Zebedeusza, był rybakiem. Został najpierw uczniem Jana Chrzciciela, a potem uczniem Jezusa, szczególnie przez Niego kochanym. Był świadkiem najważniejszych wydarzeń z ziemskiego życia i nauczania Jezusa i w przeciwieństwie do innych apostołów nie opuścił Pana w ostatnich godzinach. Napisał jedną z Ewangelii, Apokalipsę i trzy listy apostolskie. Jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną.
+

© Unsplash | CC0