6 / 8
Szymon. To nie tylko pierwsze imię świętego Piotra, ale również imię innego uczestnika paschalnych wydarzeń – Szymona Cyrenejczyka. Cyrena, z której pochodził, leży w północnej Libii, więc Szymona nazywa się niekiedy również Afrykańczykiem. Jak podają ewangeliści, Szymon wracał z pola, kiedy spotkał straszliwy orszak ze skazańcem. Ponieważ Jezus był osłabiony, żołnierze zmusili Szymona, żeby niósł Jego krzyż. Dalsze losy pomocnika Pana nie są znane. Ponieważ św. Marek pisze o nim, „ojciec Rufusa i Aleksandra”, prawdopodobnie jego synowie byli znani pierwszym odbiorom Ewangelii i byli chrześcijanami.
+

© Unsplash | CC0