7 / 8
Tomasz. Apostoł Tomasz, zwany także Didymos (czyli „Bliźniak”) należał do grona dwunastu najbliższych uczniów Jezusa. Kiedy Pan odwiedził apostołów po zmartwychwstaniu, Tomasz znajdował się gdzie indziej i później nie uwierzył w opowieści pozostałych apostołów. Napomniany przy następnej wizycie Jezusa, uwierzył w Jego zmartwychwstanie. Według tradycji głosił Ewangelię w obecnym Iranie, a następnie w Indiach. Kiedy w XVI wieku Portugalczycy wylądowali w Indiach, znaleźli tam chrześcijan, którzy pokazali im grób świętego Tomasza. Tam też znajduje się jego najbardziej znane sanktuarium.
+

© Unsplash | CC0