8 / 8
Józef. Najbardziej znany święty Józef to mąż Maryi i opiekun Jezusa. Przypuszczalnie zmarł, zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność. W wydarzeniach związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa ważną rolę odegrał natomiast Józef z Arymatei. Był członkiem Sanhedrynu, czyli najwyższej żydowskiej władzy polityczno-religijnej. Potajemnie słuchał nauk Jezusa, a potem nie zgodził się z wyrokiem skazującym Go na śmierć. Po ukrzyżowaniu odważnie poprosił Piłata o ciało Jezusa, zawinął w płótno i złożył w skalnym grobie, który polecił wykuć dla siebie. Według późnośredniowiecznej legendy o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu arcykapłani wtrącili Józefa do lochu. Tam ukazał mu się Pan i dał mu kielich, do którego Józef zebrał krew, która po śmierci Pana wypłynęła z jego ran. Był to ten sam kielich, którym Jezus posługiwał się podczas Ostatniej Wieczerzy, nazwany Graalem.
+

© Unsplash | CC0