1 / 11
Św. Rita z Cascii: W momentach samotności

Po tym, jak zabito jej męża, Rita chciała wstąpić do augustianek, do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascii. Ale siostry ją odprawiły, gdyż zgromadzenie nie przyjmowało wdów. Rita nalegała, została więc przyjęta pod jednym warunkiem: że doprowadzi do zgody między swoja rodziną a zabójcami męża. Udało jej się to i wstąpiła do zakonu.

+

© PD