4 / 11
Św. Kentigern: w wypadku konfliktów z innymi studentami

Ten szkocki mnich pustelnik nawracał dzięki swojej dobroci i łagodności. Będąc tak łagodnym jak on, dajemy innym dobry przykład.

+

© Dun_deagh | Flickr CC by SA 2.0